Henry Nilsen
Røsvikdalen 51
N-5914 Isdalstø

Tlf.: +47 - 907 42795

E-post:
henrynil@online.no

HVEM ER HENRY NILSEN ?
Henry Nilsen startet sin karriere i reiselivet hos Berg-Hansen Reisebureau i Bergen i 1973. Jeg begynte på billettavdelingen hvor vi den gang skrev alle billetter for hånd. Etter et par år der, reiste jeg i militæret, og da jeg etter 15 måneders tjeneste kom tilbake til Berg-Hansen, var det blitt en ledig stilling på sjømannsavdelingen som jeg fikk. Dermed jobbet jeg med å ordne reiser for sjøfolk til alle verdens havner, noe som var svært lærerikt. Jeg var hos Berg-Hansen frem til 1979, da jeg i en alder av 24 år fikk tilbud om å bli reisebyråsjef for det nystartede Globus Grieg Travel reisebyrå i Knarvik i Nordhordland. Den gangen var jeg landets yngste reisebyråsjef ! Man måtte være 25 år og ha konsesjon fra departemetet for å drive reisebyrå. Jeg hadde da all nødvendig utdanning på plass for å lede et reisebyrå (siden Berg-Hansen hadde sendt meg på alle mulige kurs den tiden jeg jobbet der) , og departementet gav meg dispensasjon fra alderskravet !

Men å drive et lite reisebyrå i Nordhordland var ikke så spesielt lønnsomt, og jeg innsåg at jeg burde ha en egenproduksjon av turer for å få opp inntjeningen. Dermed begynte jeg å sysle med bussturer, og jeg produserte min første busstur, en dagstur til Voss for Søre Lindås Pensjonistlag i 1982. Siden den gang har det blitt veldig mye buss, og på det meste hadde jeg en årlig omsetning på ca. 7 millioner kroner bare på egne bussturer i reisebyrået som fra 1983 skiftet navn til Nordhordland Reisebyrå.

1. januar 1990 overlot jeg Nordhordland Reisebyrå til andre, og startet eget firma Scandia Tours, hvor bussturer var eneste produkt i de første årene. Senere har jeg også satset stort på flygrupper. Jeg tok førerkort for buss i 1995, og kjøpte da min første buss, en minibuss. Totalt har jeg hatt 4 busser, og størrelsen på dem har økt etter hvert. Men jeg har alltid holdt meg til småbusser, og med maksimalt 28 sitteplasser. Til større grupper har jeg leid materiell fra andre selskaper,- veldig mye fra dengang Vestlandets største og mest seriøse turbusselskap,- Bergen Nordhordland Rutelag. Da BNR ble historie, begynte Osbuss AS å kjøre turene mine, og jeg har vært svært fornøyd med produktet som de leverte. Kjell Gytri var min faste sjåfør hos Osbuss, og jeg kjente hans kapasitet og dyktighet etter mange år. Jeg var derfor aldri i tvil om å tilby han å overta bussturproduksjonen min da jeg nærmet meg pensjonsalderen, og Kjell var samtidig ute etter å starte egen virksomhet.

Jeg har utelukkende jobbet med turer for pensjonister gjennom alle årene i Scandia Tours. Varemerket var turer med små grupper på maksimalt 28 personer, noe som har vært en suksess !

Jeg valgte å pensjonere meg i desember 2015 i en alder av 60 år. Da hadde jeg drevet Scandia Tours med stor suksess i 25 år. Samtlige år har produsert gode regnskapstall, noe som la grunnlaget for valget om å tre tilbake og pensjonere seg i en forholdsvis ung alder. Fra 2009 drev jeg firmaet Scandia Tours fra hjemmekontor. Det har aldri vært noen målsetning å bli en stor operatør så lenge vi har tjent nok penger på vår nøkterne virksomhet.

Min suksess i alle disse årene skyldes først og fremst en svært stor og fornøyd vennekrets som har vært ekstremt lojal til firmaet. Men lojalitet kommer kun av fornøyde kunder, som igjen skyldes at vi har vist oss som en faglig dyktig og seriøs operatør, med korte linjer mellom kunde og daglig ledelse.

Etter at jeg sluttet med bussturene fra 2016, har jeg laget noen årlige gruppeturer med fly til utlandet. Dette har vært både sol- og opplevelsesturer, og noen elvecruise, både på Donau, Rhinen og ikke minst et par elvecruise på Dnepr i Ukraina som nok var høydepunktene innen elvecruisene. Men fra 2023 har jeg sluttet å lage utenlandsturer, og vil nå videre eventuelt kun arrangere dagsturer for aktive pensjonistvenner, og da gjerne litt spesielle turer utenom allfarvei.
scandia1002018.gif scandia1002018.gif scandia1002016.gif
OM HENRY
TURER
KONTAKT
scandia1002014.gif
HJEM
scandia1002013.gif
NYHETER
scandia1002012.gif
BILDER FRA
 TURER