Henry Nilsen
Røsvikdalen 51
N-5914 Isdalstø

Tlf.: +47 - 907 42795

E-post:
henrynil@online.no

Henry Nilsen pensjonerte seg som bussreisearrangør fra desember 2015. Dermed ble den tradisjonelle driften som har vært hovedproduktet til mitt firma Scandia Tours i 25 år avviklet.

Imidlertid har jeg hatt svært mange trofaste kunder og venner som har savnet den trygghet og det sosiale fellesskapet som det har vært å reise med meg på tur. Derfor har jeg fra 2016 arrangert noen årlige turer med fly, både til Kroatia, Albania og Spania, samt diverse elvecruise i Europa. Fra mars 2020 satte Corona en bråstopp for virksomheten. I juli 2021 bestemte jeg meg for å kjøpe en liten minibuss. Planen var å bruke den på private familieturer, og til småturer for venner og tidligere kunder i nærmiljøet. Etter at jeg pensjonerte meg i 2015 startet jeg et nytt liv og en livsstilforandring. Jeg begynte å gå nesten daglige turer i fjellet, og en av ideene med den nye minibussen var å samle fjell- og friluftsinteresserte venner og ta de med på vandreturer i fjellet. Våren 2022 arvet jeg og min søster et småbruk på Radøy, og turkjøringen måtte nedprioriteres da arbeid på gården tok mye av tiden hele sommeren.
scandia1002018.gif scandia1002018.gif scandia1002016.gif
OM HENRY
TURER
KONTAKT
scandia1002014.gif
HJEM
scandia1002013.gif
NYHETER
scandia1002012.gif
BILDER FRA
 TURER