SCANDIA TOURS
Henry Nilsen
Røsvikdalen 51
N-5914 Isdalstø

Tlf.: +47 - 907 42795

E-post:
henrynil@online.no


Henry Nilsen pensjonerte seg som bussreisearrangør fra desember 2015. Dermed ble den tradisjonelle driften som har vært hovedproduktet til mitt firma Scandia Tours i 25 år avviklet. All bussturproduksjon er overtatt av Kjell Gytri og hans firma www.buss-reise.no.

Imidlertid har jeg hatt svært mange trofaste kunder som har savnet den trygghet og det sosiale fellesskapet som det har vært å reise med meg på tur. Derfor har jeg fra 2016 arrangert noen årlige turer med fly, både til Kroatia, Albania og Spania, samt diverse elvecruise i Europa. Fra mars 2020 satte Corona en bråstopp for virksomheten. Hva som skjer videre når Corona har forlatt Europa, er usikkert. Jeg kommer kanskje til å ta noen reiselederoppdrag for Kjell Gytri, men det er ingen store planer for videre produksjon av turer fra min side. Jeg har alle førerkort og papirer inntakt foreløpig til 2026, så kanskje kommer jeg også til å kjøre en og annen turen.

HJERTELIG TAKK TIL DERE ALLE SOM HAR FULGT MED SCANDIA TOURS I DE 28 ÅRENE JEG HAR DREVET FIRMAET !

GUIDEOPPDRAG

Trenger Dere guide på dagsturer til Nordhordland, så ta kontakt. Jeg kjenner distriktet svært godt etter å ha arrangert turer hit i 25 år.
URL Counter
<>

Trykk her hvis du trenger guide i Nordhordland !
scandia1001011.gif scandia1001011.gif scandia1001009.gif
OM HENRY
TURER
KONTAKT
scandia1001007.gif
HJEM
scandia1001006.gif
NYHETER
scandia1001005.gif
BILDER FRA
 TURER